Cursus Reanimatie met AED

Periodiek worden cursussen gepland waaraan u kunt deelnemen.

Cursussen worden gegeven door Bosman Opleidingen & Advisering, een erkend opleidingscentrum. Voor het deelnemen aan een cursus werd tot voor kort een kleine vergoeding (€25) gevraagd . Deze kosten worden echter tot nader bericht niet doorbelast aan de deelnemer van de cursis.

logo Bosman Opleidingen & Advisering

Cursus reanimatie met AED

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Reanimatie
 • Gebruik AED bij de reanimatie
 • Leren kennen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de AED
 • Oefenen praktijkscenario’s met zowel 1 als 2 hulpverleners
 • Werking en onderhoud van de AED.

De cursus duurt 3 uur.

De cursist krijgt na behalen van de toetsing een AED certificaat.

Meld u nu aan

 • Cursus

  OGtent te Duiven

  Start vanaf 19:00 uur

  Cursus is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

 • Cursus

  OGtent te Duiven

  Start vanaf 19:00 uur

Aantal aanmeldingen tot nu toe

Een optimale 'klas' bestaat uit maximaal 14 deelnemers.

05-04-2018 personen
07-06-2018 personen

Als deelnemer is het belangrijker dat u komt.
Er worden kosten gemaakt voor iedere deelnemer: zo wordt een certificaat gemaakt met hierop de gegevens die u opgeeft bij aanmelden.

Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan graag een bericht
(bijvoorkeur maximaal 2 dagen voorafgaand aan de cursus).

37aangemelde AED's
25vrienden
268vrijwilligers
268cursussen gegeven