###AED-netwerk in gemeente Duiven krijgt gestalte

Met de eerste cursusavond voor vrijwilligers en de ingebruikname van een AED-apparaat bij het gemeentehuis begint het AED-project in de gemeente Duiven gestalte te krijgen. De initiatiefnemers hebben zich het ambitieuze doel gesteld dat het netwerk uiterlijk 1 juli 2014 in de gehele gemeente operationeel is.

AED’s zijn draagbare toestellen waarmee mensen met acute hartproblemen kunnen worden gereanimeerd. Hoe meer toestellen verspreid over de gemeente beschikbaar zijn, hoe groter de kans is dat mensen met hartfalen overleven. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen die met een AED kunnen omgaan.

Vandaar dat de Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven niet alleen wedijvert voor meer AED-apparaten maar vooral veel aandacht schenkt aan de opleiding van vrijwilligers. Ze moeten binnen een paar minuten ter plekke zijn om eerste hulp te verlenen. Zodra de hulpdiensten zijn gearriveerd, nemen die de hulpverlening over.

De stichting wordt bij de scholing van de vrijwilligers enorm geholpen door Bosman Opleidingen uit Groessen, dat de cursus reanimatie met AED voor een vriendenprijs verzorgt. De eerste cursusavond was dinsdag 29 oktober in Duiven. Op 13 november is de cursus in Groessen en op 28 november in Loo. In Groessen en Loo is nog plaats. Vrijwilligers kunnen zich via de website van de Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven aanmelden. De eerste honderd belangstellenden kunnen de cursus gratis volgen.

In bepaalde delen van de gemeente Duiven waar al een AED-apparaat aanwezig is, meestal bij een bedrijf of overheidsgebouw, kan nu al op deze wijze eerste hulp worden verleend. De initiatiefnemers willen echter af van de factor ‘toeval’. Ze vinden dat iedere inwoner van de gemeente Duiven direct op hulpverlening moet kunnen rekenen.

Statistisch gezien worden elk jaar circa 25 mensen in Duiven, Groessen en Loo slachtoffer van een hartstilstand. Momenteel overleeft maar 5 tot 10 procent. Met een AED-netwerk in de gehele gemeente stijgt de overlevingskans naar 60 tot 70 procent.

Het AED-project komt voort uit ondernemersvereniging MKB Duiven. Enkele leden van MKB Duiven hebben de Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven opgericht. Het eerste jaar is achter de schermen hard gewerkt aan de organisatie.

De Duivense wethouder voor volksgezondheid, Sjef van Groningen, heeft zich er sterk voor gemaakt dat het AED-apparaat in het gemeentehuis naar de buitenkant werd verplaatst, zodat er ook gebruik van kan worden gemaakt als het gemeentehuis is gesloten. De initiatiefnemers hopen dat andere instellingen en bedrijven dit voorbeeld volgen. Als dat gebeurt, is het netwerk voor circa 75 procent rond. Voor de resterende gebieden wil de stichting zelf AED-apparaten plaatsen. Daarnaast wordt gehoopt op de hulp van wijkraden.

Ondernemer Werner Willems was twee jaar geleden de animator van het project. Hij heeft al eens iemand met reanimatie het leven gered. Willems heeft aanvankelijk in zijn eentje en later met behulp van de bestuursleden van de stichting moeten duwen en trekken om het netwerk van de grond te krijgen.

“Nu zitten we in een flow. Er zijn al meer dan tachtig vrijwilligers, maar we hebben er nog veel meer nodig. De wethouder steunt ons, we zijn genomineerd voor het stimuleringsfonds van Rabobank De Liemers en we gaan zelf ook proberen fondsen te werven”, aldus Willems. Via de website van de stichting kunnen geïnteresseerden zich melden bij de Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven, www.aed-duiven.nl.

V.l.n.r. Theo de Reus, Ron Polman, Sjef van Groningen, Joyce de Rijk, Frank Welten en Werner Willems.

Sinds vrijdag 25 oktober hangt er buiten bij het Duivense gemeentehuis een AED-apparaat. V.l.n.r. Theo de Reus, Ron Polman, Sjef van Groningen, Joyce de Rijk, Frank Welten en Werner Willems.

46aangemelde AED's
40vrienden
397vrijwilligers opgeleid
541cursussen gegeven