Hulpverlening door omstanders en spontane vrijwilligers is een onstuitbare trend in Nederland. Maatschappelijk initiatief om bij ongelukken en rampen in actie te komen is van onschatbare waarde. En het werkt: de reanimatienetwerken – waardoor AED’s snel ter plaatse zijn – hebben bewezen levens te redden.

Wel lijkt er sprake van een wildgroei aan hulpapps, waardoor burger én professionele hulpdiensten straks door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Duidelijkheid hierin – wat werkt goed, wat werkt niet – is wenselijk.

Het Oranje Kruis, de Hartstichting, HartslagNu, HartveiligWonen, het Nederlandse Rode Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad pleiten daarom voor oproepnetwerken voor burgerhulp die

  • zijn gekoppeld aan de (centrale) 112-meldkamer;
  • Zijn ingebed en gerelateerd aan de professionele hulpverlening en eerstelijnszorg;
  • Operationeel zijn en duidelijkheid geven over de technische aspecten;
  • Betrouwbaar zijn, inclusief transparantie over ideële en commerciële motieven;
  • Van toegevoegde waarde zijn voor de hulpbereidheid en hulpverlening in Nederland.

Genoemde partijen juichen initiatieven die burgerhulp op een verantwoordelijke wijze mogelijk maken toe. De AED-reanimatienetwerken zijn hier wat ons betreft goede voorbeelden van. Professionele hulpverlening en burgerhulpverlening bij calamiteiten zijn geen gescheiden werelden.

46aangemelde AED's
40vrienden
397vrijwilligers opgeleid
541cursussen gegeven