AED-Netwerk Gemeente Duiven is één van de vijf genomineerden voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Rabobank De Liemers. De bijdragen variëren van € 1.500 (vijfde plaats) tot € 10.000 (eerste plaats). Via het Stimuleringsfonds draagt Rabobank De Liemers bij aan de economische vitaliteit en leefbaarheid in de Liemers.

Het fonds ondersteunt innovatieve projecten op economisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Op de ledenbijeenkomst in het najaar wordt bepaald welke bijdrage elke genomineerde ontvangt.

46aangemelde AED's
40vrienden
397vrijwilligers opgeleid
541cursussen gegeven