Lunchen op kosten van AED-netwerk Gemeente Duiven De Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven wil het aantal opgeleide vrijwilligers uitbreiden. Daartoe is besloten de opleidingskosten (25 euro per persoon) voor eigen rekening te nemen. Als extra stimulans werd onder de nieuwe aanmelders een lunchbon van 25 euro bij Brasserie Een Mooie Dag verloot. Mariëtte Kersten was de gelukkige.

Een inventarisatie van het bestuur leerde onlangs dat de mensen in het AED-netwerk in deze fase van de ontwikkeling ervan, net iets belangrijker zijn dan de apparaten zelf.

De feiten: AED-netwerk Duiven bestaat momenteel uit 34 AED’s, waarvan er 13 buiten hangen. Deze zijn 24/7 te gebruiken. De andere 21 apparaten alleen als het pand waarin ze hangen is geopend. Het aantal vrijwilligers dat in geval van nood kan worden opgeroepen, bedraagt 243.

De toelichting door voorzitter Werner Willems van AED-netwerk Duiven:

“Toen we de stichting oprichtten hebben we bepaald dat een compleet netwerk zou moeten bestaan uit 25 AED’s die 24/7 beschikbaar zijn. Per apparaat zijn we toen uitgegaan van 20 vrijwilligers. In totaal dus 500. Met 243 zitten we pas op ongeveer de helft, vandaar dat we hebben besloten een poging te doen er een boost aan te geven.”

Die poging bestond om te beginnen uit het gratis maken van de reanimatiecursus. Werner Willems:

“Bosman Opleidingen verzorgt de cursus voor 25 euro per persoon. In sommige gevallen wordt dat bedrag deels vergoed door de zorgverzekering, maar in veel gevallen ook niet. Dan blijkt 25 euro voor veel mensen toch een flinke drempel. Hoewel we als stichting weinig middelen hebben, is besloten de cursuskosten van iedereen die zich aanmeldt voor onze rekening te nemen. Dat blijkt te werken. De laatste cursus zat helemaal vol.”

Een extra zetje hoopt het netwerk nog te geven met het verloten van een lunchbon onder de deelnemers aan de cursus. De bon viel ten deel aan Mariëtte Kersten. Werner Willems sluit niet uit dat vaker bonnen verloot gaan worden.

“Het AED-netwerk moet blijven leven en nog meer bekendheid krijgen. Als het regelmatig verloten van een bon daaraan bijdraagt, moeten we kijken of we dat kunnen bekostigen.”

Mariëtte Kersten heeft de lunchbon onlangs ontvangen uit handen van Werner Willems. Over haar beweegredenen om zich voor de reanimatiecursus op te geven is ze duidelijk.

“Ook in onze familie komen hartproblemen voor. Toen ik op internet de informatie las over het AED-netwerk Duiven heb ik me opgegeven. Dat is toch eigenlijk het minste wat je kunt doen.”

De cursus heeft ze inmiddels gevolgd, de lunchbon bij Brasserie Een Mooie Dag wacht nog op besteding.

“Maar dat gaat gauw gebeuren. Ik heb mijn moeder al gevraagd, we gaan samen.”

Mariëtte Kersten heeft de lunchbon onlangs ontvangen uit handen van Werner Willems

46aangemelde AED's
40vrienden
397vrijwilligers opgeleid
541cursussen gegeven