Vrijwilligers

Voor een dekkend netwerk zijn vrijwilligers nodig. Veel vrijwilligers. Deze zijn nodig om in geval van een noodsituatie, hulp te kunnen bieden aan het slachtoffer.

Vrijwilligers die deel uitmaken van het AED-netwerk gemeente Duiven zijn opgeleid of hebben een training gehad voor reanimatie en het bedienen van een AED. Alle vrijwilligers melden zich vervolgens aan bij HartslagNu.nl. Alleen dan krijgen zij een oproep om hulp te verlenen aan een mogelijk slachtoffer.

Wilt u vrijwilliger worden en de stichting een warm hart toedragen en daarmee in het rijtje komen staan van plaatsgenoten die een steentje bij willen dragen aan de maatschappij, meld u dan aan via dit formulier ».


Hulpverlener

... en neem graag vrijwillig deel aan een netwerk met gelijk geïnteresseerden met als doel het verbeteren van het AED-netwerk.

aanmelden

Begunstiger

... en draag financieel bij aan de aanschaf en exploitatie van een AED-toestel om de overlevingskans bij een hartstilstand in Duiven, Groessen of Loo te vergroten.

aanmelden

Organisatie met AED

... en stel ons reeds aanwezige AED-toestel beschikbaar aan de stichting zodat deze voor alle inwoners 24 uur per dag beschikbaar is en wordt onderhouden onder toezicht van de stichting.

aanmelden

Cursus Reanimatie met AED

Periodiek worden cursussen gepland waaraan u kunt deelnemen.

Cursussen worden gegeven door Bosman Opleidingen & Advisering, een erkend opleidingscentrum. Voor het deelnemen aan een cursus werd tot voor kort (2015) een kleine vergoeding (€25) gevraagd . Deze kosten worden echter niet meer doorbelast aan de deelnemer van de cursis.

logo Bosman Opleidingen & Advisering

Cursus reanimatie met AED

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Reanimatie
  • Gebruik AED bij de reanimatie
  • Leren kennen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de AED
  • Oefenen praktijkscenario’s met zowel 1 als 2 hulpverleners
  • Werking en onderhoud van de AED.

De cursus duurt 3 uur.

De cursist krijgt na behalen van de toetsing een AED certificaat.

Als deelnemer is het belangrijker dat u komt.
Er worden kosten gemaakt voor iedere deelnemer: zo wordt een certificaat gemaakt met hierop de gegevens die u opgeeft bij aanmelden.

Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan graag een bericht
(bijvoorkeur maximaal 2 dagen voorafgaand aan de cursus).

  • icoon beperkt beschikbaar beperkter beschikbaar
  • icoon 24 uur beschikbaar 24x7, 365 dagen beschikbaar
46aangemelde AED's
40vrienden
337vrijwilligers opgeleid
493cursussen gegeven