Vrijwilligers

Voor een dekkend netwerk zijn vrijwilligers nodig. Veel vrijwilligers. Deze zijn nodig om in geval van een noodsituatie, hulp te kunnen bieden aan het slachtoffer.

Vrijwilligers die deel uitmaken van het AED-netwerk gemeente Duiven zijn opgeleid of hebben een training gehad voor reanimatie en het bedienen van een AED. Alle vrijwilligers melden zich vervolgens aan bij HartslagNu. Alleen dan krijgen zij een oproep om hulp te verlenen aan een mogelijk slachtoffer.

Wilt u vrijwilliger worden en de stichting een warm hart toedragen en daarmee in het rijtje komen staan van plaatsgenoten die een steentje bij willen dragen aan de maatschappij, meld u dan aan via onderstaand formulier. U krijgt dan ook periodiek informatie via e-mail.


Hulpverlener

... en neem graag vrijwillig deel aan een netwerk met gelijk geïnteresseerden met als doel het verbeteren van het AED-netwerk.


Begunstiger

... en draag financieel bij aan de aanschaf en exploitatie van een AED-toestel om de overlevingskans bij een hartstilstand in Duiven, Groessen of Loo te vergroten.


Organisatie met AED

... en stel ons reeds aanwezige AED-toestel beschikbaar aan de stichting zodat deze voor alle inwoners 24 uur per dag beschikbaar is en wordt onderhouden onder toezicht van de stichting.

Cursus Reanimatie met AED

De trainingen worden voor inwoners van de Gemeente Duiven gratis verzorgd waarbij we u vragen uzelf in te schrijven als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

Periodiek worden cursussen gepland waaraan u kunt deelnemen. U kunt zich ook bijvoorbeeld met de gehele buurt inschrijven, in overleg met de docent kunt u dan uw eigen datum bepalen.

De trainers van AED-netwerk Duiven verzorgen de trainingen. Zij zijn allen in het bezit van een geldig EFR- of NRR-diploma.

De cursussen worden gegeven bij Bosman Opleidingen in Groessen. Zij stellen de locatie, koffie & thee en lesmaterialen gratis ter beschikking.

logo Bosman Opleidingen & Advisering

Cursus reanimatie met AED

Iedere cursist krijgt een eigen gedesinfecteerde reanimatiepop met nieuwe long.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bewustzijns- en ademhalingscontrole
  • 112 bellen
  • Borstcompressies
  • Mond-op-mond-beademing
  • Gebruik AED
  • Hartslag.nu

De klassikale cursus (op locatie in Groessen) duurt 3 uur.
De online cursus 15 minuten. Zie voor meer informatie Reanimatietraining online.

De cursist krijgt na de competentietoetsing het certificaat Reanimatie/AED


Als deelnemer is het belangrijker dat u komt.
Er worden kosten gemaakt voor iedere deelnemer: zo wordt een certificaat gemaakt met hierop de gegevens die u opgeeft bij aanmelden.

Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan graag een bericht
(bijvoorkeur maximaal 2 dagen voorafgaand aan de cursus).


  • icoon beperkt beschikbaar beperkter beschikbaar
  • icoon 24 uur beschikbaar 24x7, 365 dagen beschikbaar
46aangemelde AED's
40vrienden
397vrijwilligers opgeleid
541cursussen gegeven