Begunstigers

Voor de realisatie en exploitatie van een dekkend AED-netwerk zijn financiële middelen nodig. Deze zijn afkomstig van donaties, sponsoring, subsidies en overige inkomsten, allen samengevat onder begunstigers.

Kosten voor realisatie bestaan uit aanschaf van AED’s en buitenkasten.

Kosten voor exploitatie bestaan o.a. uit onderhoud, verzekering, vervanging.

De hier genoemde bedrijven, organisaties, verenigingen of instellingen, zien de nut en noodzaak in voor een dekkend AED-netwerk en zijn u mogelijk reeds voorgegaan om als begunstiger op te treden.

Begunstigers zijn:

46aangemelde AED's
40vrienden
397vrijwilligers opgeleid
541cursussen gegeven