Cursus Reanimatie met AED

De trainingen worden voor inwoners van de Gemeente Duiven gratis verzorgd waarbij we u vragen uzelf in te schrijven als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

Periodiek worden cursussen gepland waaraan u kunt deelnemen. U kunt zich ook bijvoorbeeld met de gehele buurt inschrijven, in overleg met de docent kunt u dan uw eigen datum bepalen.

De trainers van AED-netwerk Duiven verzorgen de trainingen. Zij zijn allen in het bezit van een geldig EFR- of NRR-diploma.

De cursussen worden gegeven bij Bosman Opleidingen in Groessen. Zij stellen de locatie, koffie & thee en lesmaterialen gratis ter beschikking.

logo Bosman Opleidingen & Advisering

Cursus reanimatie met AED

Iedere cursist krijgt een eigen gedesinfecteerde reanimatiepop met nieuwe long.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bewustzijns- en ademhalingscontrole
  • 112 bellen
  • Borstcompressies
  • Mond-op-mond-beademing
  • Gebruik AED
  • Hartslag.nu

De klassikale cursus (op locatie in Groessen) duurt 3 uur.
De online cursus 15 minuten. Zie voor meer informatie Reanimatietraining online.

De cursist krijgt na de competentietoetsing het certificaat Reanimatie/AED


Als deelnemer is het belangrijker dat u komt.
Er worden kosten gemaakt voor iedere deelnemer: zo wordt een certificaat gemaakt met hierop de gegevens die u opgeeft bij aanmelden.

Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan graag een bericht
(bijvoorkeur maximaal 2 dagen voorafgaand aan de cursus).


46aangemelde AED's
40vrienden
397vrijwilligers opgeleid
541cursussen gegeven