Cursus Reanimatie met AED

Periodiek worden cursussen gepland waaraan u kunt deelnemen.

Cursussen worden gegeven door Bosman Opleidingen & Advisering, een erkend opleidingscentrum. Voor het deelnemen aan een cursus werd tot voor kort (2015) een kleine vergoeding (€25) gevraagd . Deze kosten worden echter niet meer doorbelast aan de deelnemer van de cursis.

logo Bosman Opleidingen & Advisering

Cursus reanimatie met AED

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Reanimatie
  • Gebruik AED bij de reanimatie
  • Leren kennen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de AED
  • Oefenen praktijkscenario’s met zowel 1 als 2 hulpverleners
  • Werking en onderhoud van de AED.

De cursus duurt 3 uur.

De cursist krijgt na behalen van de toetsing een AED certificaat.

Als deelnemer is het belangrijker dat u komt.
Er worden kosten gemaakt voor iedere deelnemer: zo wordt een certificaat gemaakt met hierop de gegevens die u opgeeft bij aanmelden.

Mocht u onverhoopt niet kunnen, dan graag een bericht
(bijvoorkeur maximaal 2 dagen voorafgaand aan de cursus).

46aangemelde AED's
40vrienden
337vrijwilligers opgeleid
493cursussen gegeven