AED netwerk, Groessen hartveiliger gemaakt Rob Gieling, van Zaal Gieling Groessen, draagt al vanaf het begin van de oprichting de Stichting AED netwerk een warm hart toe. Het was dan ook niet vreemd dat zij zonder problemen medewerking verleenden aan het buiten plaatsen van hun zelf aangekochte AED, waarbij de stichting zorgde voor de buitenkast.

Lees meer »

foto van AED bij voordeur Zaal Gieling Groessen

39aangemelde AED's
39vrienden
281vrijwilligers
369cursussen gegeven